HISTORIEK

In 2002-2003 werd na inspectie van de brandweer besloten dat het eerste verdiep en de zolder van de kleuterschool van Vechmaal, de toenmalige lokalen van Chiro Harlekijn, niet meer voldeden aan de brandveiligheidsvoorschriften en dus niet meer gebruikt mochten worden voor onze activiteiten. In samenwerking met de gemeente Heers werd gezocht naar een voorlopige oplossing. Na enig rondzwerven, trokken we in 2004 in de hob-units, die de gemeente Heers voor ons aan de kruising tussen de Brugstraat en de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Vechmaal had geplaatst.

Deze hob-units boden voorlopig een degelijk onderkomen, maar het bleef hoe dan ook een oplossing die niet voor de eeuwigheid was gebouwd. Er was bijgevolg nood aan een duurzame oplossing in de vorm van een nieuwbouw. Hiervoor engageert de chiro zich in samenwerking met de gemeente voor een grondige (financiële) inspanning, die tegen het einde van 2015 zal resulteren in nieuwe chirolokalen langs het voetbalterrein.

VZW Harlekijn

In november 2009 werd vanuit Chiro Harlekijn, Vechmaal de vzw Harlekijn opgericht. Het voornaamste doel van deze vzw is het opstarten en begeleiden van het bouwproject van de nieuwe lokalen voor de chiro. Om het project tot een goed einde te brengen is vzw Harlekijn actief op drie vlakken:

  • Het onderhoud van contacten met de gemeente Heers, onze belangrijkste partner in dit proces.
  • Het opstellen van een financieringsplan voor het gedeelte van het bouwbudget dat wordt bijgedragen door Chiro Harlekijn.
  • Het organiseren van ondersteunende activiteiten samen met chiro harlekijn (o.m. het karnavalbal en de kienavond).

Nieuwe lokalen

In 2013 werd er beslist om nieuwe lokalen te zetten. Dit kwam omdat de hob-units tekenen van verval begonnen te vertonen. Hier en daar een gat in de muur, een dak dat lekt,… De hob-units hadden hun beste tijd gekend. Dus werd er beslist om samen met de gemeente Heers een nieuw lokaal te zetten. Na een tijdje vergaderen is er dan een eindresultaat uit de bus gekomen. De werken zijn ondertussen begonnen en als alles volgens plan verloopt, zullen de werken tegen het einde van 2015 voltooid zijn. Door de goede samenwerking met de gemeente Heers, moet de chiro/vzw zich niet in een financieel onmogelijk avontuur storten. Er zal een eenmalige bijdrage betaald worden aan de gemeente waarna de chiro vrij gebruik mag maken van het gebouw.

Door die bouw kunnen de activiteiten niet meer plaats vinden op de oude locatie. En zijn de activiteiten verplaatst naar het Ontmoetingscentrum van Vechmaal.

Chiro en vzw Harlekijn kijken vol enthousiasme uit naar het nieuwe gebouw. We zijn er zeker van dat de chiro nog vele mooie jaren tegemoet gaat.